World HAPEX 2024

29 สิงหาคม- 1 กันยายน 2567

@ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่

สัมมนานานาชาติ
ด้านฮาลาล

สัมมนานานาชาติ

การแสดงสินค้าฮาลาล

การแสดงสินค้าฮาลาล

การเจรจาธุรกิจ

การเจรจาธุรกิจ

 

 

พิธีเปิด

 

 

สัมนาวิชาการ

 

 

เสวนา/บรรยาย

 

กิจกรรมสาธิต/

การแข่งขัน

 

 

การแสดงเวที