คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า
 • ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หรือบริการเคยร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสถาบันฮาลาล ทั้งในรูปแบบการสัมมนา การขอคำปรึกษา การออกคูหาทั้งในและต่างประเทศ
 • ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเครื่องหมายฮาลาล ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น อย. ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมไม่คลุมเครือ
 • กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลปลอม หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ เช่น วันหมดอายุ ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการออกคูหา
 • บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นและทันสมัย
 • คูหาเครื่องแต่งกาย ต้องนำเสนอและจำหน่ายที่ไม่ผิดหลักการศาสนาอิสลาม
 • ธุรกิจบริการฮาลาล เช่น ทัวร์ โรงแรม ธนาคาร ประกันภัย การบริการต้องสอดคล้องกับวิถีมุสลิมและไม่ผิดหลักการศาสนาอิสลาม
 • คูหาอาหารปรุงสด เครื่องปรุง วัตถุดิบและส่วนผสม ต้องฮาลาล สะอาด และถูกหลักอนามัย สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่สัมพัสกับอาหารต้องไม่ใช้วัสดุจากโฟม บรรขุภัณฑ์ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การนำเสนอการออกแบบและตกแต่งคูหามีความโดดเด่นและทันสมัย
 • การเสนอราคา ต้องมีการระบุราคาชัดเจน
 • ไม่อนุญาติแสดงหรือจำหน่ายเฉพาะสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ระบุในใบจองคูหา

รายละเอียดคูหา

 

โซนอาหารปรุงสด (A)
 • คูหามาตรฐานขนาด 3×2 เมตร
 • ราคาคูหาละ 7,000 บาท (คูหาหัวมุมเพิ่มเงิน 1,500 บาท)
 • โต๊ะขนาด 1.8 เมตร 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว
 • ไฟฟ้า 15 แอมป์ เปิดปิดเฉพาะเวลางาน 9.00 น. – 21.00 น.
โซนทั่วไป (B-F)
 • คูหามาตรฐานขนาด 3×2 เมตร
 • ราคาคูหาละ 5,500 บาท (คูหาหัวมุมเพิ่มเงิน 1,500 บาท คูหาพรีเมี่ยมพิเศษ 2,500 บาท)
 • โต๊ะขนาด 1.8 เมตร 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว
 • ไฟฟ้า 5 แอมป์ เปิดปิดเฉพาะเวลางาน 9.00 น. – 21.00 น.
  (ถ้าผู้ประกอบการต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดได้ 15 แอมป์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และแจ้งทางผู้ประสานงานทราบในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์)

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. ลงทะเบียนและส่งโปรไฟล์ร้านค้า
  หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
  – สำเนาใบรับรองกลุ่มของธุรกิจ/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  – สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ/ผู้ประสานงาน
  – สำเนามาตรฐานต่างๆที่ได้รับ (อย./ฮาลาล/GMP/OTOP เป็นต้น)
  – นามบัตร (ถ้ามี)
  – รูปภาพผลิตภัณฑ์/ตัวอย่างการจัดหน้าร้าน (ไม่เกิน 5 รูป) (ใช้สำหรับพิจารณาคัดเลือกและการประชาสัมพันธ์ร้านค้า)
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อเลือกตำแหน่งบูธ
 3. ชำระค่าคูหา/ยืนยันสิทธิ์ 
  ชื่อบัญชี : เงินอุดหนุน สถาบันฮาลาล ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-491206-5
  (พร้อมบันทึกช่วยจำ/Note แจ้งตำแหน่งบูธ)

***กรณียืนยันสิทธิ์และชำระเงินแล้ว หากผู้ประกอบการยกเลิก ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี
รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***