ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
+66 74 9292
halinst.psu@gmail.com

World Halal Products Exhibition & Conference

งานแสดงสินค้าและประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล 2566

13-16 July 2023 | 13-16 กรกฏาคม 2566
@ICC Hatyai, Thailand |  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่