(ภาษาไทย) ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน World HAPEX 2022

ตามที่สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าและประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล 2565 – World HAPEX 2022 และรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นเข้าร่วมงานแสดงสินค้า World HAPEX 2022 นั้น บัดนี้การพิจารณาการคัดเลือกและดำเนินการต่างๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน World HAPEX 2022 ดังนี้ FRESHLY COOKED FOODS (อาหารปรุงสด) A8 ริสกีโรตีชาชักสตูล A14 วิสาหกิจชุมชนบุชรอ A15 วิสาหกิจชุมชนบุชรอ A17 Meat’s Choice A18 ครัวนิมา A19 บังฟานโรตี ชาชัก เมืองสตูล A22 กะหรี่พัฟ &วอฟเฟิ้ล By อาบีดีน A23 กะหรี่พัฟ &วอฟเฟิ้ล By อาบีดีน A24 ร้านฮาลีซูชิ A25 ร้านChasitee ชาสิตี A26…
Read more