ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
+66 74 9292
halinst.psu@gmail.com

Category: HAPEX2017

World Halal Products Exhibition & Conference 2023

Exhibitors List World HAPEX 2023

  Zone A : อาหารปรุงสด A2 ยัมมี่ยำ A3 จำปาดะ By Sa – TooL A4 ซอฟียะห์ เนื้อแปรรูป A5 ลูกชิ้นเนื้อเจสมีย์-Jasmee A6 Hayalita Healthy A7 ครัววังแพะ by Zahira Farm A8 ครัววังแพะ by Zahira Farm A9 ร้านญาซากัลลอฮฺ ฮุคอยรอน A13 ไส้กรอกอีสาน/สโมคกี้ไบค์ A16 ร้านผัดไทยบางกอก A17 ข้าวแกงครัวนคร A18 อาลีฟ ลูกชิ้นทำเอง A19 ฮาลีซูชิ A20 ร้านChasiteeชาสิตี A21 บ้านแพนเค้ก A22 วิสาหกิจชุมชนบุชรอ A23 ร้านวัรดะห์ข้าวขาวัว A24 ก๋วยเตี๋ยวเรือครูเจน…
Read more

รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นเข้าร่วมงานแสดงสินค้า World HAPEX 2023

ตามที่สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2566 – World HAPEX 2023 นั้นบัดนี้การพิจารณาการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขต่างๆที่ได้กำหนดไว้ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีรายชื่อผ่านการพิจารณาดังกล่าว จะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปดังนี้ 1.เลือกตำแหน่งคูหา โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ประกอบการแต่ละราย ดังนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนสินค้าประเภทMUSLIM APPARELS (เครื่องแต่งกายมุสลิม)COSMETICS & HEALTHY (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง)BUSINESS & SERVICES  (ธุรกิจและบริการ) วันศุกร์  ที่ 2 มิถุนายน 256 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนสินค้าประเภทFRESHLY COOKED FOODS (อาหารปรุงสด)FOODS & BEVERAGES PRODUCTS (ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม)INTERNATIONAL PRODUCTS (สินค้านานาชาติ) 2. ยืนยันสิทธ์ โดยการ ชำระเงินค่าคูหาภายใน 7 วัน หลังจากเลือกตำแหน่งคูหา  [ พร้อมส่งหลักฐานการโอน ที่นี่  ] หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือเป็นการสละสิทธิ์การจองคูหา(ผู้ประกอบการต้องได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่(ทางโทรศัพท์)เพื่อเลือกตำแหน่งบูธ ก่อนชำระเงินและยืนยันสิทธิ์เท่านั้น) ชื่อบัญชี :…
Read more

(ภาษาไทย) ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน World HAPEX 2022

ตามที่สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าและประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล 2562 – World HAPEX 2019 และรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้นเข้าร่วมงานแสดงสินค้า World HAPEX 2019 นั้น บัดนี้การพิจารณาการคัดเลือกและดำเนินการต่างๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน World HAPEX 2019 ดังนี้ FRESHLY COOKED FOODS (อาหารปรุงสด) A8 ริสกีโรตีชาชักสตูล A14 วิสาหกิจชุมชนบุชรอ A15 วิสาหกิจชุมชนบุชรอ A17 Meat’s Choice A18 ครัวนิมา A19 บังฟานโรตี ชาชัก เมืองสตูล A22 อาอีซะห์ รสเด็ด ลิ้นวัวแดดเดียว A23 กะหรี่พัฟ &วอฟเฟิ้ล By อาบีดีน A24 ร้านฮาลีซูชิ A25 ร้านChasitee ชาสิตี A26 ร้านก๊ะหวาขนมของฝาก…
Read more