วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันฮาลาลเป็นสถาบันชั้นนำของระเบียงอิสลามในภูมิภาคอาเซียน
ขับเคลื่อนและยกระดับระบบกิจการฮาลาลแบบครบวงจรสู่การยอมรับระดับนานาชาติ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันฮาลาลเป็นสถาบันชั้นนำของระเบียงอิสลามในภูมิภาคอาเซียน
ขับเคลื่อนและยกระดับระบบกิจการฮาลาลแบบครบวงจรสู่การยอมรับระดับนานาชาติ”

คณะผู้บริหาร (Board of Management)

ผศ.ดร.ดร.อาลี สาเมาะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
วิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี

ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล

ผศ.ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 วิจัย และพัฒนาองค์กร

คณะผู้บริหาร
(Board of Management)

ผศ.ดร.ดร.อาลี สาเมาะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี
ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล
ผศ.ดร.ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิจัย และพัฒนาองค์กร

หลักสูตร

HALAL SYSTEM MANAGEMENT
การจัดการระบบกิจการฮาลาล

หลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล (HALAL SYSTEM MANAGEMENT) สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมแล้วที่จะยกระดับท่านสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบกิจการฮาลาล

ดูรายละเอียด

HALAL LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการระบบโลจิสติกส์ฮาลาล

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม่เร็วๆ นี้ Coming soon …
ดูรายละเอียด

HALAL LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการระบบโลจิสติกส์ฮาลาล

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม่เร็วๆ นี้ Coming soon …

ดูรายละเอียด

Halal tourism and
hospitality management
การจัดการการการท่องเที่ยว
และบริการฮาลาล

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม่เร็วๆ นี้ Coming soon …

ดูรายละเอียด

หลักสูตร (Non-degree)

HALAL SYSTEM MANAGEMENT
การจัดการระบบกิจการฮาลาล

หลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล (HALAL SYSTEM MANAGEMENT) สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมแล้วที่จะยกระดับท่านสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบกิจการฮาลาล
ดูรายละเอียด

HALAL LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการระบบโลจิสติกส์ฮาลาล

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม่เร็วๆ นี้ Coming soon …
ดูรายละเอียด

HALAL LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการระบบโลจิสติกส์ฮาลาล

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม่เร็วๆ นี้ Coming soon …

ดูรายละเอียด

Halal tourism and
hospitality management
การจัดการการการท่องเที่ยว
และบริการฮาลาล

เตรียมพบกับหลักสูตรใหม่เร็วๆ นี้ Coming soon …
ดูรายละเอียด

ข่าวสาร

ข่าวสาร

PRODUCTS BY HALAL PSU

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

Befish กรือโป๊ะ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

สบู่ชาโคลคอลลาเจน (Collagen Charcoal Soap)

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

แชมพูสมุนไพร (Herbal Shampoo)

Video

HALAL CHANNEL

Video

HALAL CHANNEL