(ภาษาไทย) การสัมมนา เรื่อง “การจับคู่ธุรกิจ (Business matching) สินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

Sorry, this entry is only available in Thai.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.