• ลงทะเบียนร่วมงาน | Register Event

Count Down to World HAPEX 2019

days
2
5
3
hours
0
2
minutes
3
1
seconds
3
4

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กิจกรรมมุสลีมะห์เดย์ (World HAPEX 2018)

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ๒๕๖๑ (World HAPEX 2018) วันที่ ๑๒ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมย่อย มุสลีมะห์เดย์ : พลังมุสลีมะห์ในการส่งเสริม SMEs ฮาลาล ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา การท่องเที่ยวฮาลาล วัฒนธรรม การเดินทางและความ สวยงามของการเดินทาง (HALAL TOURISM ROUTE)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมการค้าการท่องเที่ยวไทย-อาเซียน ขอเชิญร่วมรับฟัง หัวข้อสัมมนา การท่องเที่ยวฮาลาล วัฒนธรรม การเดินทางและความสวยงามของการเดินทาง (HALAL TOURISM ROUTE) โดย คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร พิธีกรรายการสมุทรโคจร และทีมงานสมาพันธ์การท่องเที่ยว พิธีกร โดย วุฒิ หมัดอาด้ำ

การสัมมนา เรื่อง “การจับคู่ธุรกิจ (Business matching) สินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

การสัมมนา เรื่อง “การจับคู่ธุรกิจ (Business matching) สินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้” วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง Conference ๓ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพบปะระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และยกระดับตลาดการแข่งขันให้กับสินค้าฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้